تبلیغات
علوم تجربی راهنمایی
علوم تجربی راهنمایی
 
قالب وبلاگ

          نمونه سئولات فصل 2 سال اول راهنمایی

 در جاهای خالی كلمات مناسب قرار دهید.

 

 كاهش دما باعث ....................... حجم مواد می‌شود. 

 

 وقتی حجم ماده‌ای در اثر گرم شدن افزایش یابد می‌گوییم ............ 

شده است. 

 

وقتی حجم ماده‌ای در اثر سرد شدن افزایش یابد می‌گوییم ............

شده است. 

 

 قانون یا اصل ................ و ................ بیان می‌كند كه افزایش

دما باعث افزایش حجم مواد و كاهش دما سبب كاهش حجم آنها

می‌شود. 

 

 قانون یا اصل ................ و ................ بیان می‌كند كه افزایش

دما باعث افزایش حجم مواد و كاهش دما سبب كاهش حجم آنها

می‌شود. 

 

 معنی دیگر درجه‌بندی سلسیوس   ..............   است. 

 

 سانتی‌گراد به معنای .............. است. 

 

 برای ساختن بیشتر دماسنج‌های پزشكی از ................. استفاده

می‌شود. 

 

 جیوه ماده‌ای ................. است كه از راه پوست جذب می شود. 

 

 برای تعیین نقطه بالایی دماسنج مخزن آن را در ....................

در فشار هوای كنار دریا قرار می‌دهند. 

 

قانون انبساط و انقباض یك قانون .................. است. 

 

 بعضی از قانونهای علمی .......................... هم دارد. 

 

.................. ماده‌ای است كه برخلاف قانون انبساط و انقباض

رفتار می‌كند. 

 

وسیله‌ای كه دما را در وسایل برقی تنظیم می‌كند ................... نام

دارد. 

 

 دماپا از دو تیغة فلزی ................ ساخته شده است. 

 

 وقتی دماپا گرم شود، مس ............ از آهن منسط می‌شود. 

 

وقتی دما از حد دلخواه بیشتر شود، دماپا خم می‌شود و در

نتیجه........ قطع می‌گردد. 

 

 وقتی دمای ماده‌ای بالا رود جنبش ملكولهای آن .............

می‌شود. 

 

 وقتی دمای ماده‌ای كاهش یابد جنبش ملكولهای آن ..............

می‌شود. 

 

 مقدار انبساط مواد جامد فلزی از نافلزی .................... است. 

 

 ویژگی و حالتهای ماده به .............. ملكولی و اتمی آن ماده

بستگی دارد. 

 

 وسیله‌ی اندازه‌گیری دما ................. است. 

 

 حداكثر كاهش حجم آب درحالت مایع در دمای .............

سانتی‌گراد است. 

 

 با یك عدد ............ می‌توان دماپا را برای دمای دلخواه تنظیم

كرد. 

 

 حجم آب  0  از حجم آب 4  .................... است. 

 

 مایع درون دماسنج معمولاً جیوه یا .............. است. 

 

 دماسنج ................ را قبل از استفاده باید به شدت تكان داد. 

 

 وسیله‌ای كه دما را در اتوی برقی تنظیم می‌كند ................... نام

دارد. 

 

 محدودة دما در دماسنج معمولی ................... دماسنج پزشكی

است. 

 

 برای ضدعفونی كردن دماسنج پزشكی از .............. استفاده

می‌كنند. 

 

 دماسنج .............. یك خمیدگی كوچك در بالای مخزن خود دارد. 

 

 وقتی حجم ماده‌ای در اثر گرم شدن افزایش یابد

می‌گوییم................ شده است.

 

وقتی ماده‌ای گرم می‌شود حجم آن................. می‌یابد.

 

 وقتی ماده‌ای سرد می‌شود حجم آن .................... می‌یابد.

 

جملات صحیح را از جملات غلط مشخص كنید.

- برای درجه‌بندی دماسنج مخزن آن را در ظرف یخ خالص در حال

ذوب شدن می‌گذارند.

- برای تعیین نقطة بالایی دماسنج مخزن آن را در بخار آب جوش

در هوای فشار هوای كنار دریا قرار می‌دهند.

- مخترع درجه‌بندی دماسنج سلسیوس نام دارد.

- نام دیگر درجه‌بندی سلسیوس، سانتی‌گراد است.

 

جملات صحیح را از جملات غلط مشخص كنید.

- سانتی‌گراد به معنای هزاربخشی است.

- برای ساختن بیشتر دماسنج‌های پزشكی از الكل استفاده می‌كنند.

- جیوه مایعی سمی نیست.

- بهتر است برای جمع كردن قطره‌های جیوه از زمین از تكه چو

كبریت یا قاشق بستنی استفاده كرد.

 

 جملات صحیح را از جملات غلط مشخص كنید.

- جیوه از راه پوست جذب بدن می‌شود و برای بدن ضرر دارد.

- در بالای دماسنج معمولی یك خمیدگی كوچك وجود دارد.

- دماسنج پزشكی را قبل از استفاده باید با آب جوش ضدعفونی

كرد.

- محدودة درجه‌بندی دماسنج معمولی بیشتر از دماسنج پزشكی

است.

 

جملات صحیح را از جملات غلط مشخص كنید.

- بعضی از قانون‌های علمی استثنا دارند.

- آب و پلاستیك از استثناهای قانون انبساط و انقباض است.

- مقدار انبساط جامدهای فلزی در اثر گرما بیشتر از جامدهای

نافلزی است.

- مقدار انبساط گازها در اثر گرما كمتر از جامدها است.

 

جملات صحیح را از جملات غلط مشخص كنید.

- میزان انبساط مایع در اثر گرما كمتر از گازها است.

- دماپا از دو تیغة فلزی غیرهمجنس مس و آهن ساخته شده است.

- نام دیگر دماپا، ترموستات است.

- دماپا وسیله‌ای است كه دما را در وسایل برقی تنظیم می‌كند. 

 

جملات صحیح را از جملات غلط مشخص كنید.

- وقتی دما از حد دلخواه بیشتر می‌شود، دماپا خم می‌شود و در نتیجه جریان برق قطع می‌گردد.

- در اتوی برقی با یك عدد پیچ تنظیم می‌توان دستگاه را برای دمای

دلخواه تنظیم كرد.

- نظریه ملكولی بیان می‌كند كه ماده از اتم یا ملكول ساخته شده

است و این ذرات همدیگر را می‌ربایند.

- وقتی ماده‌ای گرم می‌شود حركت ملكولها یا اتم‌های آن بیشتر

می‌شود.

 

جملات صحیح را از جملات غلط مشخص كنید.

- بر اثر گرما فاصله بین ذرات ماده كمتر می‌شود.

- بر اثر سرد شدن فاصله بین ذرات ماده بیشتر می‌شود.

- در دماپا مس بر اثر گرم شدن بیشتر از آهن منبسط می‌شود.

- در لوله‌كشی شوفاژ لوله‌های آب گرم را در صورت طولانی بودن

مسیر لوله را خم می‌كنند.

 

جملات صحیح را از جملات غلط مشخص كنید.

- برای باز كردن در فلزی یك ظرف شیشه‌ای كه بسیار سفت شده،

آن را زیر آب داغ می‌گیریم تا باز شود.

- در اثر افزایش دما جرم ماده افزایش می‌یابد به این عمل انبساط

گفته می‌شود.

- در سماور گازی دما به وسیلة دماپا تنظیم می‌شود.

- وقتی ماده‌ای منقبض یا منبسط می‌شود تعداد ملكولهای آن تغییر

نمی‌كند.

 

- جملات صحیح را از جملات غلط مشخص كنید.

 

- با افزایش دما برخورد ملكولی افزایش می‌یابد.

 

- معمولاً به دمای 25  دمای معمولی گفته می‌شود.

 

- برای جلوگیری از انبساط، سیم‌های برق را شل می‌كنند.

 

- حجم آب 0   از حجم آب 4  بیشتر است.

 

- در هوای مرطوب احساس گرما می‌كنیم.

 

- در ظرف مسی می‌توان آهن را ذوب كرد.

 

گزینه صحیح را با علامت × مشخص كنید.

معمولاً جنس تیغه‌های دماپا از چیست؟

الف) مس و آلومینیوم ž                         ب) مس و آهن ž       

ج) آلومینیوم و آهن  ž                           د) مس و نقره ž  

 

دستگاههای تنظیم دما با استفاده از كدام خاصیت ساخته می‌شوند؟

الف) تفاوت جنس مواد ž     ب) تفاوت حالت مواد   ž                

ج) تفاوت مقدار انبساط موادž   د) الف و ج صحیح استž 

 حجم مساوی از مواد زیر را به مقدار مساوی و یك اندازه گرم كنیم انبساط كدامیك بیشتر است؟

الف) شیشهž          ب) مسž     ج) الكلž        د) اكسیژنž 

 

كدام یك از گزینه‌های زیر در اثر كاهش دما منبسط می‌شوند؟

الف) آب صفردرجه ž                         ب) آب 4+ درجهž         

ج) آب 4- درجه ž                                د) همة موارد ž 

 

كدام یك از موارد زیر خلاف قانون انبساط و انقباض عمل می‌كنند؟

الف) آبž         ب) لاستیكž       ج) نایلونž     د) همة مواردž 

 

دامنه كاربرد دماسنج جیوه‌ای كدام محدوده می‌باشد؟

الف) 0 تا 100 درجه ž             ب) 35 تا 42 درجهž                

ج) 35- تا 100 درجه ž            د) 117- تا 79 درجه ž  

 

دامنه كاربرد دماسنج جیوه‌ای كدام محدوده می‌باشد؟

الف) 0 تا 100 درجه ž             ب) 35 تا 42 درجهž                

ج) 35- تا 100 درجه ž            د) 117- تا 79 درجه ž  

 

كدام یك از دماسنج‌های زیر در مناطق قطبی كه دمای هوا به زیر  4-  می‌رود مناسب است؟

الف) الكلیž   ب) پزشكیž  ج) جیوه‌ای ž      د) هر سه موردž 

برای تعیین نقطه پایین دماسنج، مخزن آن را در كجا قرار می‌دهند؟

الف) بالای بخار آب جوش در فشار هوای كناردریاž                        

ب) در ظرف یخ خالص در حال ذوب شدن ž

ج) در ظرف یخ غیرخالص در حال ذوب شدن ž                                 

د) در داخل ظرف آب در حال یخ شدنž

 

كدام مایع زیر سمی است و از راه پوست جذب بدن می‌شود؟

الف) الكلž         ب) جیوهž         ج) برمž               د) نفتž 

 سانتی‌گراد به معنای چیست؟

الف) ده‌بخشیž    ب) پنجاه‌بخشیž  

 ج) صدبخشی  ž    د) هزاربخشیž  

 

حجم مساوی از جامدهای زیر را به مقدار مساوی و یك اندازه گرم كنیم انبساط كدامیك بیشتر است؟

الف) كائوچوž     ب) شیشهž      ج) آهنž            د) مسž  

 حجم مساوی از مواد زیر را به مقدار مساوی و یك اندازه گرم كنیم انبساط كدام یك از آنها با هم برابر است؟

الف) پلاستیك و آهن ž                            ب) مس و آهنž    

ج) اكسیژن و آبž                                   د)هیچكدام ž  

 

كدام گزینه زیر صحیح نمی‌باشد؟

الف) در بین مولكولها فاصله وجود داردž        

ب) مولكولها همدیگر را دفع می‌كنندž            

ج) با افزایش دما جنبش ملكولها بیشتر می‌شودž                    

د) ملكولها از اتم‌ها ساخته شده‌اندž

 

در كدام وسیلة برقی دماپا وجود دارد؟

الف) لامپ مهتابیž    ب) اتوž   ج) چرخ گوشتž    د) رادیوž 

اگر در بالای شیشه آبلیمو یك بادكنك قرار دهیم و آن را داخل آب گرم بگذاریم بادكنك پر از هوا می‌شود چون ............ ؟

الف) هوای درون شیشه منبسط می‌شود و به داخل بادكنك می‌رودž        

ب) هوای درون شیشه منقبض می‌شود و به داخل بادكنك می‌رود ž            

ج) آب بخار می‌شود و از كنارها بادكنك را بلند می‌كندž                    

د) الف و ب صحیح استž

 

در یك آزمایشی گلوله انبساط و انقباض را گرم كرده‌ایم و از حلقه انبساط و انقباض عبور نمی‌كند، برای عبور دوباره گلوله از حلقه چه راهی پسشنهاد می‌كنید؟

الف) گلوله را در داخل آب سرد قرار می‌دهیمž        

ب) حلقه را گرم می‌كنیمž            

ج) حلقه را در داخل آب سرد قرار می‌دهیمž              

د) الف و ب هر دو صحیح استž
طبقه بندی: سئوالات سال اول راهنمایی،
[ دوشنبه 21 فروردین 1391 ] [ 07:36 ق.ظ ] [ رضا سلطانی ورنکش ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر علوم تجربی مدرسه راهنمایی شهید مومنی ناحیه 4کرج.
این وبلاگ مربوط به دانش آموزان دوره ی راهنمایی می باشد.
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ