تبلیغات
علوم تجربی راهنمایی
علوم تجربی راهنمایی
 
قالب وبلاگ

        نمونه سئولات فصل 3سال اول راهنمایی

 

جملات زیر را با كلمات مناسب پركنید.

 

به عمل تبخیر و میعان متوالی آب ................. می‌گویند. 

 

تشكیل برفك درون یخچال بر اثر پدیده .............. می‌باشد. 

 

 

دمایی كه در آن مایع به جامد تبدیل می‌شود ............... می‌گویند. 

 

 

دمایی كه در آن جامد به مایع تبدیل می‌شود ............... می‌گویند. 

 

 

موادی مانند كره، قیر و شیشه موادی هستند كه دارای ذوب.............. می‌باشند. 

 

 

موادی مانند یخ، آهن و سرب موادی هستند كه دارای.............. معین هستند. 

 

 

فزودن ناخالصی به آب سرعت تبخیر آب را .................... می‌دهد. 

 

 

میزان رطوبت محیط، سرعت تبخیر آب را ........... می‌دهد.   

 

 

ضدیخ‌ها موادی هستند شبیه ............... كه در رادیاتور اتومبیل‌ها استفاده می‌شود. 

 

 

اگر مساحت مایع را افزایش دهیم سرعت تبخیر آن ........... می‌یابد. 

 

 

به تغییراتی كه ماده برای بوجود آمدن آنها باید از اطراف خود گرما بگیرد تغییرات ........... می‌گویند. 

 

 

موادی كه دارای نقطه‌ی ذوب معین هستند، در نقطه‌ی ............. می‌توانند به حالت جامد یا مایع یا به هر دو حالت وجود داشته باشند. 

 

 

افزودن الكل یا نمك به آب باعث می‌شود كه نقطة انجماد آن ............. یابد. 

 

 

گرما سبب می‌شود سرعت تبخیر ................ شود. 

 

 

هر چه فشار هوا كمتر باشد سرعت تبخیر .............. می‌شود. 

 

 

هر چه پیوستگی ملكولی مایع كمتر باشد(رقیق‌تر باشد)سرعت تبخیر ........ می‌شود. 

 

 

نقطة جوش الكل از استون ............. است. 

 

 

به آبی كه از طریق تقطیر بدست می‌آید .............. گفته می‌شود. 

 

 

دستگاهی كه به كمك آن می‌توان از آب شور، آب شیرین تهیه كرد دستگاه ......... نام دارد. 

 

 

قرص‌های ................. بدون ذوب شدن، مستقیماً به بخار تبدیل می‌شود. 

 

 

نام دیگر تصعید ................ است. 

 

 

آب موجود در لباس‌های شسته شده در روی بند آویزان (طناب) ابتدا یخ می‌زند و سپس به آرامی ................. می‌گردد. 

 

 

به تغییراتی كه به محیط اطراف خود گرما می‌دهند تغییرات ................ می‌گویند. 

 

 

به كربن دی‌اكسید جامد ............... می‌گویند. 

 

 

اگر گاز كربن‌دی‌اكسید را متراكم و سرد كنیم به ماده‌‌ی جامد تقریباً ................ رنگی تبدیل می‌شود. 

 

 

چون تصعید كربن‌دی‌اكسید جامد (یخ خشك)............ است، از این رو سبب می‌شود كه محیط اطراف سرد شود.  

 

 

كربن دی‌اكسید گازی............. و ............ است.  

 

 

چگالش یك تغییر گرما ............. است. 

 

 

میعان یك نوع تغییر گرما ................ است. 

 

 

ذوب و تبخیر از تغییرات گرما ............. هستند. 

 

 

وقتی در اتاقی تعداد ملكولهایی كه از سطح مایع جدا می‌شوند با تعداد ملكولهایی كه به مایع برمی‌گردند مساوی باشد، می‌گوییم هوای اتاق از بخار آب ......... یا ......... شده است. 

 

 

در هوای شرجی عرق كردن بدن انسان به علّت .............. بودن سرعت تبخیر، چندان كمكی به خنك شدن بدن نمی‌كند. 

 

 

در هوای شرجی عرق روی پوست بدن خیلی ......... بخار می‌شود. 

 

 

به هوایی كه از بخار آب سیر شده است، هوای ............ می‌گویند. 

 

 

هوا را بر اثر تراكم كردن (فشار) می‌توان به ............. تبدیل كرد. 

 

 

مواد در دمای اتاق (یعنی ........ درجه سانتی‌گراد) در سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارند. 

 

 

وقتی جامدی ذوب می‌شود ربایش بین ملكولهای آن ............. می‌شود. 

 

 

وقتی جامدی ذوب می‌شود جنبش ملكولهای آن ......... می‌شود. 

 

 

وقتی مایعی انجماد پیدا می‌كند فاصله ملكولهای آن ............. می‌شود. 

 

 

نقطة ذوب تنگستن ........... نقطة ذوب مس است.   

 

 

در ظرف آهنی ............ مس را ذوب كرد. 

 

 

به مواد جامدی كه در هنگام تبدیل به مایع، كم‌كم نرم می‌شوند و سپس به حالت مایع درمی‌آیند، می‌گوییم نقطة ذوب .......... ندارند و دارای ذوب ............. هستند. 

 

 

 

گزینة صحیح را با علامت × مشخص كنید.

كدامیك از مواد زیر نقطة ذوب معین دارند؟                     

 الف) قیرž            ب) كره ž        ج)شیشهž             د) آهنž  

 

كدامیك از تغییرات زیر گرماده است؟

                                                                                  الف) تبخیرž        ب) ذوبž         ج) انجمادž        د) تصعیدž 

 

 

كدام پدیده حاصل چگالش بخار آب است؟                                                                                        الف)بارش بارانž                       ب) تقطیر آبž  

ج) تشكیل برفž                          د) كوچك شدن قرص نفتالنž 

 

 

كدام یك از تغییرات زیر گرماگیر است؟                                                                           الف) یخ بستن آبž                                ب) منجمد شدن الكلž         

ج) تشكیل بارانž                                    د) تبخیر آبž 

 

 

در كدام یك از موارد زیر نقطه‌ی ذوب با نقطه‌ی انجماد برابر است؟          

  الف) قیرž          ب) جیوه  ž      ج) بستنیž   د) شكلاتž 

 

 

در كدام یك از موارد زیر، تغییر حالتی روی نمی‌دهد؟              

   الف) فرازشž     ب) چگالشž        ج) انقباضž    د) انجمادž  

 

 

نقطه ذوب كدام یك از مواد زیر نامعین است؟             

 الف) یخž      ب) قلعž          ج) سربž     د) هیچكدامž 

 

 

كدام تغییر گرماده می‌باشد؟                                                                                                                                               الف) ذوب شدن آهنž                       ب) جوشیدن آبž            

ج) یخ بستن آبž                          د) بخار شدن قرص نفتالنž 

 

 

به تبدیل مستقیم جامد به گاز چه می‌گویند؟                     

 الف) تصعیدž    ب) فرازشž   ج) چگالشž    د) الف و بž 

 

 

به تبدیل گاز (بخار) به مایع چه می‌گویند؟                

   الف) ذوبž                ب) میعانž                   

ج) تبخیر ž                  د) تصعیدž 

 

 

در كدام تغییر حالت، فاصلة ملكولها از هم زیاد می‌شود؟              

  الف) میعانž       ب) چگالشž     ج) ذوبž       د) انجمادž 

 

 

در كدام تغییر حالت، ربایش ملكولها كمتر می‌شود؟                   

 الف) ذوبž       ب) تصعیدž       ج) انجمادž       د) تبخیرž  

 

 

نقطة ذوب كدام ماده از بقیه بالاتر است؟                                                                                            الف) آهنž    ب) مسž     ج) تنگستن ž                 د) جیوهž  

 

 

كدام ماده دارای نقطه‌ی ذوب معین نمی‌باشد؟                         

  الف) یخž    ب) قیرž           ج) سربž      د) نقرهž 

 

 

نقطه‌ی انجماد كدام ماده از بقیه پایین‌تر است؟                     

الف) جیوهž         ب) آبž      ج) الكلž            د) گازوئیلž 

 

 

به دمایی كه در آن دما ماده‌ی جامد ذوب می‌شود چه می‌گویند؟

الف) نقطه‌ی جوشž                        ب) نقطه‌ی ذوبž            

ج) نقطه‌ی انجمادž                          د) نقطه‌ی چگالشž 

 

 

كدام ماده‌ی زیر در هنگام ذوب شدن ابتدا كم‌كم نرم می‌شود؟

الف) شیشهž       ب) طلاž        ج) سربž              د) یخž 

 

 

مایعات در چه دمایی تبخیر می‌شوند؟

الف) در دمای 20ž                               ب) در دمای 100ž            

ج) در دمای 25ž                                  د) در همه‌ی دماهاž 

 

 

در كدام تغییر حالت ربایش ملكولها بیشتر می‌شود؟

الف) ذوبž       ب) تبخیرž       ج) میعان ž   د) تصعیدž 

 

 

بارش باران با كدام تغییر حالت ارتباط دارد؟

الف) تصعیدž           ب) چگالشž      ج) فرازشž    د) میعانž 

 

 

نوشیدن مداوم آب مقطر برای سلامتی ........... است.

الف) بسیار مفیدž  ب) زیان‌آورž      ج) مفیدž     د) خوبž 

 

 

به آبی كه از راه تقطیر بدست می‌آید چه می‌گویند؟

الف) آب خالصž   ب) آب شیرینž  ج) آب مقطرž   د) آب شورž  

 

 

كدام گاز را متراكم و سرد كنیم «یخ خشك» بدست می‌آید؟

الف) هیدروژنž   ب) كربن‌دی‌اكسیدž  ج) اكسیژنž   د) آرگون ž  

 

 

از كدام ماده شیمیایی به عنوان ضد بید در نگهداری فرش و لباس استفاده می‌شود؟

الف) قرص آسپیرینž                                  ب) قرص نفتالنž           

ج) قرص استامینوفنž                                 د) هر سه موردž  

 

 

كدام گزینه صحیح است؟

الف) دمای جوش آب همیشه در همه جا ثابت استž         

ب) دمای جوش آب در شهرهای مختلف متفاوت استž           

ج) دمای جوش آب در بالای كوه‌ها بیشتر استž            

د) دمای جوش آب در شهرهای ساحلی پایین‌تر استž  

 

 

هوای شرجی در كدام مناطق بیشتر وجود دارد؟                

   الف) كوه‌هاž   ب) بیابانها ž   ج) كنار دریاهاž    د) جنگل‌هاž  

 

 

یخ بستن شیشه‌ی اتاق در زمستان حاصل كدام تغییر حالت است؟                                                                             الف) ذوبž     ب) تصعیدž    ج) چگالشž         د) انجمادž  

 

 

لباس‌های تر در چه هوایی زودتر خشك می‌شوند؟                                الف) گرم و خشكž                 ب) گرم و مرطوبž           

             ج) سرد و خشكž                  د) سرد و مرطوبž  

 

 

تغییر نقطه‌ی جوش در اثر فشار چگونه می‌باشد؟                                

الف) بالا می‌رودž                    ب) پایین می‌رودž           

ج) تغییر نمی‌كندž                    د) به مقدار حرارت بستگیž
طبقه بندی: سئوالات سال اول راهنمایی،
[ دوشنبه 21 فروردین 1391 ] [ 07:52 ق.ظ ] [ رضا سلطانی ورنکش ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر علوم تجربی مدرسه راهنمایی شهید مومنی ناحیه 4کرج.
این وبلاگ مربوط به دانش آموزان دوره ی راهنمایی می باشد.
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ