تبلیغات
علوم تجربی راهنمایی
علوم تجربی راهنمایی
 
قالب وبلاگ

نکته های مهم فصل 11سال دوم راهنمایی

گوارش

همه ی سلول های بدن ما به مواد غذایی ضروری احتیاج دارند اما در غذای روزانه ی ما این مواد به مقدار كافی وجود ندارند .

اگر به جدول زیر نگاه كنید متوجه می شوید كه

مواد ضروری برای بدن

مواد موجود در غذای روزانه

زیاد

كم

زیاد

كم بسیار كم

آب

ویتامین

پروتئین

آب آمینواسید

آمینواسید

مواد معدنی

كربوهیدرات

ویتامین ها اجزای لیپیدها
قندهای ساده لیپید قندهای ساده
اجزای لیپیدها مواد معدنی


آب ،آمینو اسیدها ،قند های ساده واجزای لیپیدها برای بدن ضروری هستند اما در غذای روزانه ما بسیار كم اند اما این مواد در مولكولهای مواد غذایی بسیار زیاداند بنابراین بدن ما باید دستگاهی داشته باشد تا بتواند با تبدیل های آ نها به مواد ضروری نیازهای خود را تأمین كند چنین دستگاهی را دستگاه گوارش می گویند.


دهان

كیفیت غذا دردهان تشخیص داده می شود و طعم آن توسط پرزهای چشایی مشخص می شود. از طرف دیگر غذاها در دهان تكه تكه وخرد و له می شوند دندانهای پیش برای بریدن وتكه تكه كردن غذاها ودندان های آسیا برای خردكردن وآسیا كردن غذاست.
در دهان سه جفت غده ی بزاق ،زیر زبانی ،بنا گوشی وتحت فكی وجود دارد كه بزاق را به درون دهان می ریزند 99درصد بزاق آب و 1درصد آن را آنزیم ها تشكیل می دهند. مثلا پتیالین كه یك نوع آمیلاز است نشاسته را به قند تبدیل می كند.

به تغییراتی كه در عمل گوارش به روی غذا صورت می گیرد هضم می گویند.


آنزیم ها
آنزیم های گوارشی موادی هستند كه به انجام واكنش های شیمیایی غذا كمك می كنند و سرعت واكنش ها را تغییر می دهند هر آنزیم بر ماده ی معینی اثرمی كند وبعد از فعالیت دست نخورده باقی می ماند .غذاها پس از اینكه با بزاق جویده ومخلوط شداند از چهار راه حلق عبور كرده و وارد مری می شوند.
مری لوله ای است كه غذا را به روده انتقال می دهد. مری حركات دودی(كرمی شكل)دارد.

معده
دیواره معده ازسه لایه خارجی، میانی و داخلی تشكیل شده است.لایه خارجی صفاق نامیده می شود. لایه میانی كه از عضلات صاف تشكیل شده است دارای عضلات طولی ،حلقوی و مورب است این عضلات هضم مكانیكی را انجام می دهند وغذا را به روده منتقل می كنند.لایه درونی معده كه چین خوردگی های زیادی دارد دارای سلول های ترشع كننده اسید و آنزیم است.

جذب
پس از عمل هضم غذا،غذاها وارد خون شده و از آنجا به سلول می روند. به عبور مولكول های ریز مواد غذایی ضروری بدن از لوله گوارش و رسیدن آن به خون جذب می گویند. بیشتر عمل جذب در روده باریك صورت می گیرد.

روده باریك
روده باریك لوله ای به قطر تقریبی 5/3 سانتی متر و طول 6 متر است كه بیشتر محوطه شكمی را اشغال می كند. حدود 25 سانتی متر اولیه روده ی باریك را دوازدهه می نامند كه بلافاصله از معده قرار دارد. مجاری كبد و لوزالمعده به این بخش راه دارند.

جداره ی روده كوچك دارای چین خوردگی های فراوانی است و هر یك از این چین خوردگی ها خود دارای برجستگی های متعددی هستند كه پرز نام دارند. غشاء پوششی نازك پرزها و سطح زیاد آنها موجب افزایش جذب مواد غذایی می شود. به طوری كه سطح جذب آنها به 600 برابر افزایش می یابد و مساحت آنها به حدود 200 متر مربع می رسد.كبد و كنترل مواد غذایی
كبد بزرگترین غده ی بدن است وزن آن حدود 1/1 تا 6/1 كیلوگرم و در بالا و سمت راست معده قرار داد. كبد دارای چهار قسمت یا لوب(Lobe) است. در زیر لوب بزرگ طرف راست آن كیسه صفرا قرار دارد كه گلابی شكل است.
موادی كه از روده باریك جذب خون می شوند از طریق سیاهرگ باب به كبد می روند. هرآنچه از روده باریك وارد خون می شود به وسیله كبد كنترل می شود.
مثلاً اگر مقدار قند ورودی به خون زیاد باشد كبد آن را به گلیكوژن تبدیل و ذخیره می كند و در موقع گرسنگی دوباره آن را به قند تبدیل می كند و به خون باز می گرداند.
اگر مقدار قند خون باز هم زیادتر باشد كبد آن را به لیپید تبدیل می كند و لیپید حاصل را در نقاط مختلف بدن مثل اطراف كلیه ها و ، پهلوها ذخیره می كند.


نکته های مهم فصل 12سال دوم راهنمایی

 خون

خون اهمیت زیادی دارد. به طوری كه اگر نیمی از خون موجود در رگ ها از بدن خارج شود احتمال مرگ بسیار زیاد می شود همه ی جانورانی كه دستگاه گردش خون دارند مایعی به نام خون دارند.
خون مواد لازم را به سلول ها می رساند و مواد زاید را از آنها دور می كند.
خون نوعی بافت است كه از سلول و مایع بین سلولی تشكیل شده است. مایع خون پلاسما نام دارد و ذرات شناور آن شامل گلبول های قرمز، سفید و پلاكت هاست.


1- تولید در مغز استخوان

2- شكل مقعر طرفین

3- هسته ندارد

4- طول عمل حدود 4 ماه

5- پروتئین هموگلوبین دارد

6- با پلاسما انتقال می یاید

7- در حدود 5 میلیون در هر میلی متر مكعب خون

1- تولید در مغز قرمز استخوان

2- كروی شكل

3- هسته بزرگ یك قسمتی و چند قسمتی دارند

4- خودشان فعال و جابجا می شوند

5- در هر میلی متر مكعب حدود 6 تا 7 هزار

1- تولید در مغز قرمز استخوان

2- اندازه بسیار كوچك

3- جابجایی توسط پلاسما

4- بدون هسته اند

5- تعداد در میلی متر مكعب برابر با 250 هزاركار خون
خون مایعی است كه مواد جدید را برای سلول ، تأمین و مواد زاید را از آن دور می كند و در واقع خون محیط داخلی بدن را یكنواخت می كند.انعقاد خون
یكی از ویژگی های مهم خون آن است كه خود جلوی خون ریزی را می گیرد. وقتی جایی از بدن زخم شود پلاكت ها در محل زخم تجمع پیدا می كنند و رشته هایی تور مانند به وجود می آورند و در نتیجه گلبول ها به آن چسبیده و لخته خون به وجود می آید.
رشته های تور مانند پروتئینی فیبرین نام دارند. فیبرین پروتئین نامحلولی است كه از پروتئین دیگری به نام فیبرینوژن درست می شود كه در پلاسما محلول است.

چگونگی انعقاد خون در محل زخمگروه خونی
خون همه انسان ها یكسان نیست. به طوری كه اگر خون دو شخص كه با هم ناسازگار است با یكدیگر مخلوط شوند منعقد شده و لخته می شود. بنابراین لازم است برای انتقال خون از خون سازگار استفاده شود.
گروه خونی افراد به چهار گروه اصلی A ، B ، AB ،O تقسیم بندی می شود.
برای تعیین گروه خونی هر فرد از آنتی كورهای معین شده A ، B ، RH آن از آنتی D استفاده می شود.

با مخلوط كردن یك قطره خون با آنتی A یا آنتی B و D، با تولید یا عدم تولید رسوب به نوع گروه خونی پی می برند.

گلبول سفید و ایمنی
بدن ما همواره در معرض هجوم میكروب ها و عوامل بیماری زا قرار دارد. لازم است بدن با این عوامل مبارزه كند.
بدن با داشتن پوست سالم ،و یا سرفه كردن و عطسه زدن از ورود میكرب ها به بدن جلوگیری می كند. همچنین اگر میكروب ها به درون بدن راه یافتند بدن از طریق گلبول های سفید كه واحد های ایمنی بدن هستند با آنها مبارزه می كند.
گلبول های سفید در مغز قرمز استخوان ، تیموس، گره های لنفاوی، و طحال تولید می شوند.
گروهی از گلبول های سفید دانه دار و چند هسته ای دارند و به آنها گرانولوسیت می گویند و گروهی دیگر یك هسته درشت و سیتوپلاسم یكنواخت دارند و به آنها اگرانولوسیت می گویند.گرانولوسیت ها حدود 70 درصد از گلبول های سفید را تشكیل می دهند و خاصیت بیگانه خواری دارند.


در افراد بالغ حدود 25 درصد گلبول های سفید را لنفوسیت ها تشكیل می دهند و به دو دسته B و T تقسیم بندی می شوند.
لنفوست های T در مغز قرمز استخوان ساخته و در تیموس تكامل پیدا می كنند و لنفوسیت های B پس از ساخته شدن در مغز قرمز استخوان وبالغ شدن می توانند پادتن تولید كنند.
مونوسیت ها هم خاصیت بیگانه خواری دارند. و با حركات آمیبی می توانند وارد بافت ها شوند و میكروب ها را از بین می برند.


غده ای از گلبول های سفید (لنفوسیت های T) تنظیم ایمنی بدن را بر عهده دارند مثلاً این سلول ها می توانند حضور میكروب ها را به سایر گلبول های سفید اطلاع دهند و حتی می توانند میكروب ها را بكشند و به سایر گلبول های سفید تحویر دهند.
ویروس ایدز می تواند این نوع سلول ها را از بین ببرد. بنابراین فرد مبتلا به ایدز رفته رفته ایمنی خود را از دست می دهد.


[ دوشنبه 21 فروردین 1391 ] [ 12:05 ب.ظ ] [ رضا سلطانی ورنکش ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر علوم تجربی مدرسه راهنمایی شهید مومنی ناحیه 4کرج.
این وبلاگ مربوط به دانش آموزان دوره ی راهنمایی می باشد.
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ