تبلیغات
علوم تجربی راهنمایی
علوم تجربی راهنمایی
 
قالب وبلاگ

نکته های مهم فصل 12

نوجوانی و بلوغ

 

رشد:

زیست شناسان رشد را به معنای بزرگ شدن بخش ها تشكیل دهنده یك موجود زنده یا تشكیل بخش های جدید مشابه آنچه قبلا وجود داشته است می دانند. رشد در موجودات زنده به دو صورت افزایش تعداد سلول ها و افزایش برگشت ناپذیر اندازه سلول صورت می گیرد.

رشد در طی زندگی جاندار ادامه دارد اما نتیجه آن هموراه ساختاری كارآمد، جوان و زنده نیست در پیكر جاندار در حال رشد، همواره ماده سازی و تخریب هر دو انجام می شود وقتی ماده سازی بر تخریب برتری داشته باشد اندازه جاندار بزرگتر می شود وقتی تخریب بر ماده سازی برتری داشته باشد پیری فرا می رسد.

 

 

بلوغ:

بلوغ به مجموعه ای از تغییرات بدنی و روحی كه بین دوران كودكی و نوجوانی پیش می آید و تا جوانی ادامه می یابد بلوغ می گویند در دوران نوجوانی و بلوغ دخترها و پسرها یك دوره ی سریع رشد بدنی را تجربه می كنند.

این تغییرات در دخترها یك یا دو سال زودتر از پسرها شروع می شود.

در دخترها تغییرات سریع از 11 الی 12 سالگی و در بیشتر پسرها از 13 الی 14 سالگی آغاز می گردد.

 

انواع بلوغ:

 1- جنسی

 2- جسمی

 3- روانی

 4- اقتصادی و اجتماعی

 5- شرعی

 

1- بلوغ جسمی: منظور از بلوغ جسمی، رشد و تكامل اعضای بدن است كه طی آن رشد استخوان و سایر اندام ها به مرز نهایی خود می رسد.

2- بلوغ جنسی: شایع ترین نشانه های بلوغ در این مرحله ظاهر می شود، علائم بلوغ جنسی، ظهور صفات ثانویه جنسی است.

3- بلوغ روانی: نوعی تكامل روحی است كه قدرت تشخیص مسائل و مصالح زندگی را به انسان می بخشد، در این حالت فرد، قبول مسئولیت های اجتماعی قدرت رویارویی با مشكلات پیچیده پیدا می كند.

4- بلوغ اقتصادی: هنگامی كه فرد از نظر تامین معاش و اداره ی مستقل اقتصادی بتواند برخود متكی باشد از نظر اقتصادی بالغ شده است.

5- بلوغ شرعی: فقه شیعه سن بلوغ را برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری در نظر گرفته است. در میان اهل تسنن متفاوت است. در این زمان نوجوان به وظایف دینی و اخلاقی خود عمل خواهد نمود.

 

تغییرات عاطفی:

در دوران بلوغ تغییرات عاطفی و روانی زیادی در نوجوان به وجود می آید و لازم است نوجوانان از خود مراقبت بیشتری به عمل آورند.

 

در این دوران حساسیت ها، به خود گرفتن ها و زود رنجی ها بیشتر از سایر دوران ها در نوجوان تاثیر  ایجاد می كنند در این دوران نوجوانان برای ایمنی خاطر نیاز دارند كه:

1) قابل ارزش باشند

2) در تصمیم گیری ها شركت كنند

 

عواطف در رفتارها:

عكس العمل های عاطفی یا رفتار ناشی از عواطف، عكس العملهایی است كه در اثر پیدایش انگیزه به وجود می آیند مهمترین عواطف شامل شد، دوام و تاثیرات داخلی است.

عواطف تحت تاثیر تربیت قرار دارند اما در طول عمر دوام دارند، عواطف شدید می توانند در دستگاه های مختلف مانند تنفس، گردش خون، هورمون ها، ماهیچه ها تغییرات زیادی ایجاد كنند.

 

ایمنی خاطر:

منظور از ایمنی خاطر، فارغ بودن از نگرانی ها و ترس های بی مورد و زندگی كردن به آرامی و خوشی است و زمانی شخص دارای ایمنی خاطر است كه بر نیروهایی درونی او را آزار می دهند پیروز شود.

مثلا یك نوجوان ساعت ها وقت خود را جلو آینه سپری می كند تا مبادا در نظر دیگران زشت جلوه نكند، برای اغلب انسانها ایمنی خاطر چیزی بیشتر از خوراك و مسكن است.

 

انسان موجودی است كه در این دوران به ارزشمند بودن, پیشرفت، تصمیم گیری، دوست داشتن خلاقیت اهمیت بیشتری می دهد، بنابراین نیازهای عاطفی خود را با آثار مختلف مانند، نقاشی، نوآوری هنری و علمی، تدوین آثار ادبی، كار دستی، ....... بروز می دهد و در نهایت دوست دارد كه خودش باشد و خود تصمیم بگیرد.

 

واكنش های دفاعی (Defenisve Reaction):

برخی از افراد با استفاده از روش هایی به نام واكنش دفاعی با افكار مقابله می كنند كه گاهی این واكنش ها مفید و گاهی مضرند واكنش دفاعی اكتسابی هستند و طبیعی محسوب می شوند، و افراد از آن به عنوان محافظی در برابر اضطراب و تشویش شدید برای جلوگیری از خدشه دار شدن شخصیت انسانی به كار می رود. 

 

انواع واكنش های دفاعی:

1) بازگشت: گاهی افراد برای فرار از مسئولیت و یا مشكلات فرار روی خود آرزوی كودك بودن می كند.

2) خیال بافی: گاهی شخص به عالم رویا و خیال فرو می رود و شكست های خود را با خیال و اوهام جبران می كند.

3) جابجایی، جایگزینی: گاهی واقعیت، ناخوشایندی برای نوجوان (فرد) رخ می دهد او می كوشد مسئولیت آن را به گردن دیگری بیندازد و برای آنها مقصر پیدا كند، در این شرایط هدفی كه شانس بیشتری دارد جایگزین می گردد.

4) جبران نقص: گاهی نوجوان(فرد) با پنهان كردن واقعیت، خود را عكس آنچه هست نشان می دهد، مثلا بعضی اشخاص در شرایطی خود را شخص شجاع یا مودب نشان می دهند كه این ویژگی ها را ندارند این نوع واكنش جبران نقص نام دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته های مهم فصل 13

 تولید مثل

 

همه ی جاندارانی كه پیرامون ما هستند یا تك سلولی و یا پر سلولی هستند هر یك از این جانداران توانایی دارند كه هم نوع خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر تولید مثل كنند.

 

اهمیت تولید مثل:

همه ی موجودات زنده برای بقای خود فعالیت هایی مانند: تنفس كردن، رشد كردن، .... انجام می دهند. اما یكی از مهمترین كارهای موجودات زنده فعالیت در جهت بقای نسل خود است. اگر جانداری نتواند فعالیت غیر تولید مثل انجام دهد از بین می رود اما اگر این گونه از جانداران نتواند فعالیت تولید مثل انجام دهد نسل جاندار منقرض خواهد شد. بقای نسل در جاندار به عوامل ارثی محیطی جاندار مربوط می شود.

توانایی مقاومت یك جاندار در برابر بیماری ها، شكار شدن، عوامل محیطی، آب و هوا، تغییرات دما، بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، آتشفشان از جمله عوامل محیطی و ارثی هستند.

 

تولید مثل غیر جنسی:

 در تولید مثل غیر جنسی جاندار به مرحله ای از رشد خود كه می رسد می تواند تكثیر شود و افراد جدیدی را به وجود آورد. بسیاری از جانداران ساده كه ساختمان بدنی ساده ای دارند و برخی گیاهان به این روش زیاد می شوند مانند: باكتریها، تك سلولی ها، برخی گیاهان و جانداران.

در روش تولید مثل غیر جنسی همه ی جانداران تكثیر یافته یك گونه و كاملا مانند هم بوده و خصوصیات ساختمانی و حیاتی یكسانی دارند. در این جانداران اگر شرایط محیطی تغییر كند و این شرایط برای جاندار مضر باشد همه ی نسل آنها از بین می رود.

 

دونیم شدن:

 در این روش یك جاندار مانند: آسیب تقسیم می شود و به جاندار كه از نظر اندازه تقریبا ساده است تبدیل می شود.

 

جوانه زدن:

 بعضی از جانداران مانند هیدر به این روش زیاد می شوند در این روش برآمدگی كوچكی در بدن جاندار ایجاد می شود و كم كم به جانداری مستقل تبدیل شده و ممكن است از بدن جاندار اولیه جدا شود یا همچنان متصل باقی بماند مانند: هیدر آب شیرین و مخمرنان.

 

قطعه قطعه شدن:

در این روش بدن جاندار به چندین قطعه تقسیم می شود پس بعضی، یا همه ی آنها به جاندار بالغ تبدیل می شود مثلا جلبك اسپیروژیر با این روش زیاد می شود. این گیاهان نیز با روش تولید مثل غیرجنسی زیاد می شوند.

تولید مثل رویشی در گیاهان به دو طریق طبیعی و مصنوعی صورت می گیرد.

 

ساقه زیر زمینی:

بعضی از گیاهان با ساقه زیر زمینی زیاد می شوند،ساقه های زیر زمینی كلروفیل ندارند و دارای برگ های قهوه ای فلس مانند دارند.

 

ریزم:

 ریزم تقریبا به صورت افقی در خاك رشد می كند در انتهای این ساقه ها جوانه انتهای وجود دارد، مانند مهد سلیمان.

 

غده:

 غده به منزله ی انتهای ساقه است كه دارای اندوخته غذایی است مانند سیب زمینی.

 

پیاز:

 در پیاز تعدادی برگ بدون سبزینه وجود دارد كه اطراف جوانه قرار دارد. (مانند پیاز خوراكی) سنبل.

بنه:

 بنه نسبت به پیاز ساقه بزرگ تری دارد اما فاقد فلس های متعدد است، مانند: زعفران و گلایل.

 

هاگزایی:

در این روش تولید مثل هاگ به وجود می آید هاگ یك سلول ویژه است كه توسط جاندار اولیه تولید می شود. و به تنهایی و به طور مستقیم جاندار به وجود می آورد. مثلا در كپك نان هاگ ها در اندام هایی به نام هاگدان تولید می شود. پس از رسیدن هاگ در هاگدان، هاگدان پاره می شود و هاگ ها همراه باد و آب به نقاط مختلف می روند.

 

تولید مثل جنسی:

در این روش تولید مثل باید دو نوع سلول جنسی نر و ماده وجود داشته باشد این سلول ها با هم تركیب شده و اولین سلول جاندار جدید كه سلول تخم نام دارد به وجود می آید.

 

بنابر این در روش تولید مثل جنسی گامت نر (سلول جنسی نر) و گامت ماده (سلول جنسی ماده) در اندام های تولید مثل نر و ماده تولید می شود و از تركیب آنها سلول تخم به وجود آید. به تركیب شدن سلول نر و ماده لقاح می گویند.

 

تولید مثل جنسی در گیاهان گل دار:

بیشتر گیاهان با كاشتن دانه زیاد می شوند و دانه ها توسط گل ها تشكیل می شوند.

گل اندام تولید مثلی در گیاهان گل دار است در گیاهان پیدایش گل موجب آغاز دوره ی جدید (تولید مثل جنسی گیاه) است. نقش گل، تشكیل گامت ها و فراهم كردن شرایط تركیب آنها با یكدیگر است.

 

بعضی از گل ها ممكن است یك یا چند بخش دانه داشته باشند كه به آنها گل ناقص می گویند.

 

هنگامی كه دانه گرده در درون بساك پرچم كامل می شود كیسه بساك  پاره شده و دانه ها پراكنده می شوند و توسط عوامل مختلف مانند باد، حشرات و ... پراكنده می شوند.

به قرار گرفتن دانه گرده گل بر روی كلاله مادگی گردافشانی می گویند. كه به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.

چنانچه دانه گرده ی یك گل روی كلاله مادگی همان گل بیافتد گردافشانی را مستقیم و چنانچه دانه گرده ای روی كلاله مادگی گل دیگر از همان نوع قرار گیرد گرده افشانی را غیر مستقیم می گویند.

در درون دانه گرده دو نوع هسته رویشی و زایشی وجود دارد از تقسیم شدن هسته زایی سلول جنسی نر (گامت نر) به وجود می آید. گامت نر با گامت ماده موجود در تخمدان تركیب می شود و سلول تخم به وجود می آید. سلول تخم درون تخمك قرار دارد تبدیل به دانه و تخمدان تبدیل به میوه می شود.

بنابر این میوه تخمدان رشد كرده و رسیده ی گل است كه ممكن است قسمت های دیگر گل را نیز به همراه داشته باشد. میوه موجب حفاظت از دانه و موجب پراكندگی و زمانبندی لازم برای رویش دانه می شود.

 

تولید مثل جنسی در جانوران:

در جانداران نیز مانند گیاهان سلول جنسی نر (اسپرم) در اندام تولید مثلی نر (بیضه) و سلول جنسی ماده تخمك در اندام تولید مثلی ماده به وجود می آید. در همه ی مهره داران و بعضی از بی مهره ها اندام تولید مثلی نر و ماده در دو جاندار جدا از هم وجود دارد اما مانند اسفنج ها، مرجان ها، بعضی كرم ها، نرم تنان.

 

در بعضی از جانداران ساده تر:

روش تولید مثل جنسی در جانداران متفاوت است اما دو ویژگی مشترك در این روش ها وجود دارد.

الف) ایجاد امكان لقاح: (كامت نر و ماده باید با هم برخورد كنند و تركیب شوند و سلول تخم به وجود آید.)

 

ب) ایجاد امكان رشد تخم تا ایجاد نوزاد:

 

جنین بعضی از جانداران در داخل رحم (شكم)  پرورش می یابند و از طریق اندامی به نام جفت با خون مادر ارتباط غذایی دارند و مواد لازم را از خون مادر می گیرند و مواد زاید را به خون مادر می ریزند در این گونه جانداران بهترین شرایط برای رشد جنین فراهم است.

در جانداران تخم گذار اندوخته غذایی در تخم وجود دارد و حفاظت از تخم در جانداران, بسته به نوع جاندار متفاوت است بعضی مثل پرندگان بر روی تخم ها می خوابند و برخی مثل خزنده ها (لاك پشت) تخم های خود را مخفی می كنند.

 

تولید مثل در انسان:

تولید مثل در انسان نیز مانند سایر پستانداران با تشكیل سلول جنینی نر (اسپرم) بیضه و سلول جنسی ماده یا تخمك در تخمدان و تركیب هسته های آنها با یكدیگر و ایجاد سلول تخم صورت می گیرد.

غدد جنسی در مردان بیضه و در زنان تخمدان نام دارد.

وظایف غدد جنسی تولید گامت و هورمون های جنسی است.

 

بیضه:

بیضه ها شامل یك جفت غده هستند كه در زیر شكم و درون كیسه بیضه قرار دارند این غدد شامل لوله های نازك و پرپیچ و خمی هستند كه به لوله های اسپرم ساز موسومند. این لوله ها عمل اسپرم سازی از دوران بلوغ شروع می كنند و تا پایان عمر ادامه می دهند.

 

تخمدان:

تخمدان ها شامل دو عدد غده ی بیضی شكل است كه در دو طرف داخل شكم، در پایین و جلوی روده ها قرار دارند تخمدان ها,تخمك سازی را ازدوران بلوغ شروع كرده و تا حدود 30 الی 40 سالگی ادامه می دهند.

معمولا هر ماه یك تخمك نارس فعال می شود و به یك تخمك كامل تبدیل می شود این سلول به و سیله ی لوله های فالوب به دورن رحم انتقال می یابد و چنانچه با سلول نر یا اسپرم تركیب شود به سلول تخم تبدیل می شود تخم با تقسیمات خود جنین را به وجود می آورد كه از طریق جفت با خون مادر ارتباط غذایی پیدا می كنند.

 

 

 

 

 

نکته های مهم فصل 14

آدمی و محیط زیست:

 

انسان از گذشته های دور تمام نیازهای خود را از طبیعت تامین كرده است و از جهات گوناگون بر محیط طبیعی خود اثر گذاشته است، با افزایش جمعیت كره زمین آدمی محیط های طبیعی را از بین می برد و محیط های مصنوعی مانند شهرها را جایگزین می كند.

با افزایش جمعیت میزان تقاضا برای مصرف منابع طبیعی زیادتر می شود این منابع به دو دسته تقسیم می شود.

 

 

منابع تجدید شدنی:

 منابعی هستند كه به طور عمده از جانداران بدست می آیند، سرعت تولید این منابع زیاد است و متناسب با مصرف تولید می شوند. مثل پشم، پنبه...

 

منابع تجدید نشدنی:

 منابعی هستند كه چرخه تولید آنها بسیار طولانی است اما سرعت مصرف آنها بسیار بسیار زیادتر از سرعت تولید آنهاست مانند نفت و زغال سنگ.

پیشرفت و شهرنشینی عملا سبب شده است از منابع كره زمین به طور فزاینده ای مصرف گردد. و بشر در آینده نزدیك با كمبود منابع تجدید نشدنی مانند سوخت های فسیلی مواجه خواهد شد.

 

آلودگی محیط زیست:

آدمی امروز صرف نظر از آنكه به طور بی رویه و با بی فكری تمام به استفاده و تهی كردن منابع زمین می پردازد با فعالیت های خود در امور صنعتی موجب آلوده شدن محیط می گردد.

 

 

آلودگی عبارت است از وارد كردن مواد یا انرژی به وسیله ی آدمی به محیط زیست به طوری كه منابع حیاتی یا سلامتی انسان در معرض خطر قرار گیرد.

انسان ها بر آلودگی هوا، آب، افزایش زباله ها و نابودی گیاهان و جانوران و تخریب لایه اوزون موجب آسیب به طبیعت می شود.

 

حفظ محیط زیست:

امروزه می دانیم كه چه خطراتی محیط زیست ما و سایر جانوران را تهدید می كند.

انسان های آگاه و مسئول می دانند كه چگونه در حالی كه از منابع طبیعی استفاده می كنند به حفظ آنها هم كمك كنند.

 

منظور از حفاظت از محیط زیست، تلاش برای دست یابی به توزان میان استفاده از منابع طبیعی و حفظ آنها برای آینده است. حفظ منابع و ذخایر زیر زمینی مصرف درست انرژی ها و حفاظت از گونه های زیستی گیاهی و جانوری نمونه ای از این موارد است.

امروزه انسان آگاه و متمدن می داند كه حفاظت از گونه ها و گوناگونی زیستی جانداران و حفظ بقای آنها برای او سودمند است. انسان در گذشته، روش های نادرست استفاده از منابع طبیعی موجب انقراض بعضی از گونه ها شده است انسان، چرای بیش از حد دام ها در مراتع، قطع درختان جنگل، از بین بردن زمین های حاصل خیز، آلودگی آب، هوا، خاك موجب از بین رفتن گونه های زیستی شده است.

 

آلودگی هوا:

انسان به طرق گوناگون موجب آلودگی هوا می شود. دود و ذرات سمی حاصل از اگزوز اتومبیل ها، دودكش كارخانه ها، نیروگاه ها، و وسایل تولید حرارت مانند بخاری ها، شوفاژ، آبگرمكن و سوزاندن زباله های موجب آلودگی هوا می شود.

 

با سوختن نفت در زغال سنگ موادی از قبیل تركیبات گوگردی، كربن منواكسید، كربن دی اكسید، تركیبات سرب در مواد نیتروژن دار و هیدروكربن ها وارد هوا می شود كه نوعی آلودگی است.

مواد حاصل از سوختن سوخت های فسیلی در شرایط خاص همراه با رطوبت و اشعه نور خورشید منجر به تركیب خطرناك مه دود می شود كه می تواند صدمه زیادی به دستگاه تنفسی آدمی وارد كند.

 

باران اسیدی:

همه ساله میلیون ها تن گازهای اسیدی حاصل اكسایش از سوخت های فسیلی حاصل می شوند و وارد هوا شده و همراه با باران و برف و مه به زمین باز می گردند و موجب آلودگی خاك و آب می شوند به این گونه بارش ها كه آب آنها خاصیت اسیدی دارد باران اسیدی می گویند باران های اسیدی موجب نابودی گیاهان و جانوران و كاهش تنوع زیستی می شوند.

 

انسان و تغییر در طبیعت:

زنجیره ی غذایی

به روابط غذایی بین یك تولید كننده و چند مصرف كننده زنجیره ی غذایی می گویند در یك زنجیره غذایی هر موجود مانند حلقه زنجیره ای كه ارتباط غذایی سایر موجودات را برقرار می كنند.

 

شبكه ی غذایی:

 اگر چند زنجیره ی غذایی را بررسی كنیم متوجه می شویم كه یك یا چند موجود زنده در آنها مشترك است یعنی بین زنجیره های غذایی هم رابطه ای وجود دارد. به مجموعه ی زنجیره های غذایی شبكه ی غذایی می گویند.

 

شبكه ی حیات:

همه ی زنجیر های غذایی روی كره زمین با یكدیگر ارتباط دارند. به مجموعه ی این شبكه های غذایی شبكه ی حیات می گویند.

 

هر چه گوناگونی جانداران در یك شبكه زیادتر باشد امكان بقا و پایداری جمعیت آن شبكه بیشتر خواهد بود.

مثلا اگر در یك شبكه غذایی یك نوع جاندار كمتر شود جانور تغذیه كننده از آن جانور، جانوران دیگری را به عنوان غذا شكار خواهد كرد. مثلا اگر جمعیت خرگوش ها كاهش یابد عقاب می تواند جانور دیگری مانند پرنده كوچك را شكار كند.

فعالیت انسان موجب می شود كه تنوع زیستی جانوران كمتر شود مثلا با از بین بردن جنگل ها محیط زیستی بعضی از گونه ی جانوری و گیاهی را از بین می برد بنابراین بعضی از گونه ها منقرض می شوند و شرایط برای زندگی سایر گونه ها كه مواد غذایی مورد نیاز خود از جانوران انقراض یافته، تامین می كردند كمتر خواهد شد.

 

مثال هایی از اثر انسان بر تغییر و گوناگونی زیستی جانوران:

1) استفاده از سموم جهت از بین بردن گیاهان و جانوران:

انسان در گذشته برای از بین بردن پشه مالاریا (پشه آنوفل) از حشره كش هایی استفاده كرده است، كه سموم آنها وارد زنجیره های غذایی شده است این سموم تا مدت زیادی در بدن جاندار باقی می ماند و دفع نمی شود و موجب مرگ آنها شده است.

 

 

2) به وجود آمدن حشرات و جانداران مقاوم:

انسان با استفاده از داروها و حشره كش ها موجب جهش و انتخاب مصنوعی گونه ها برتر حشرات شده است به طوری كه جانداران حساس به سموم از بین رفته و گونه های مقاوم باقی مانده و تكثیر شده اند.

 

3) سرازیر شدن نفت از نفت كش ها و مرگ میلیون ها جانور آب زی دریایی و جانورانی كه از این جانوران تغذیه می كنند.

 

4) گرم شدن كره زمین به علت ازدیاد كربن دی اكسید هوا و ایجاد پدیده اثر گلخانه ای:

بر اثر این پدیده یخ های قطبین زمین ذوب شده و آب اقیانوس ها بالاتر خواهد آمد كه موجب تخریب سواحل و مرگ جانداران و گیاهان ساحلی می شود.

 

 

 


[ چهارشنبه 23 فروردین 1391 ] [ 11:24 ق.ظ ] [ رضا سلطانی ورنکش ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دبیر علوم تجربی مدرسه راهنمایی شهید مومنی ناحیه 4کرج.
این وبلاگ مربوط به دانش آموزان دوره ی راهنمایی می باشد.
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ